کسب درآمد از اینترنت
» » دانلود قسمت های اول تا آخرین قسمت سريال خون سرد
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 83
  • نويسنده: Elmina
  • تاريخ: 13-06-1401, 01:53
13-06-1401, 01:53

دانلود قسمت های اول تا آخرین قسمت سريال خون سرد

دسته بندی: دانلود سریال

درآمد باران : مجموعه نمايش خانگي خون سرد داستاني متفاوت از آنچه تاکنون ديده ايد دارد و در قسمت اول تا قسمت آخر سريال خون سرد ذهن مخاطب ، بيش از پيش ، درگير اتفاقات و مسائل اين سريال مي شود . به نحوي که ديگر نمي تواند ساير قسمت هاي مجموعه خون سرد را از دست بدهد و لحظه شماري مي کند تا زمان انتشار قسمت بعدي سريال خون سرد و قسمت جديد سريال خون سرد برسد .
سریال خون سرد با کارگردانی امیرحسین ترابی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر پلیسی / جنایی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :  1401       

موضوع :   پلیسی / جنایی    

مدت زمان :   50

رده سنی : بزرگسال    

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال خون سرد

 

قسمت اول 1 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 دانلود رايگان خون سرد قسمت اول 1

 

 

دانلود قسمت اول خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 دانلود رايگان خون سرد قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 دانلود رايگان خون سرد قسمت سوم 3 

 

دانلود قسمت سوم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال خون سرد قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال خون سرد قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال خون سرد قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال خون سرد قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال خون سرد قسمت هشتم 8

 

دانلود قسمت هشتم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال خون سرد قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال خون سرد قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال خون سرد قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال خون سرد قسمت دوازدهم 12 

 

دانلود قسمت دوازدهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال خون سرد قسمت سيزدهم 13

 

دانلود قسمت سیزدهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال خون سرد قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال خون سرد قسمت پانزدهم 15

 

دانلود قسمت پانزدهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال خون سرد قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال خون سرد قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال خون سرد قسمت هجدهم 18

 

دانلود قسمت هیجدهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال خون سرد قسمت نوزدهم 19 

 

دانلود قسمت نوزدهم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال خون سرد قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال خون سرد قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال خون سرد قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال خون سرد قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال خون سرد قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال خون سرد قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال خون سرد قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال خون سرد قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال خون سرد قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال خون سرد قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال خون سرد - دانلود سریال خون سرد قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال خون سرد قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 خون سرد با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال خون سرد

 

 

 

 

 

خلاصه سریال خون سرد

 

سرگرد امیرعلی طلوعی (شهرام حقیقت دوست) در حال پیگیری پرونده گروهی از قاچاقچیان اعضای بدن است که به اسم امیر شهسواری (امیررضا دلاوری) می‌رسد و از دوستش دکتر کسرا کیا (امیر آقایی) که در پزشکی قانونی کار می‌ کند کمک می‌ گیرد، اما دکتر کیا روش خاص خود را برای برخورد با جنایتکاران دارد…

 

 

بازیگران مجموعه خون سرد

 

 

لیندا کیانی در کنار امیر آقایی، شهرام حقیقت‌دوست، سارا بهرامی، سارا رسول‌زاده و نیما شعبان‌نژاد از جمله بازیگران این سریال هستند؛

حواشی سریال خون سرد

«خون سرد» تازه ترین حضور لیندا کیانی در شبکه نمایش خانگی است. «خون سرد» پنجمین حضور نیما شعبان‌نژاد در سریال شبکه نمایش خانگی است.

 

 

ابر تگ‌ها: قسمت جدید خون سرد, آخرین قسمت خون سرد, دانلود قسمت اول تا آخر خون سرد, دانلود سریال خون سرد, دانلود همه قسمت های خون سرد, قسمت اول خون سرد, اولین قسمت خون سرد, دانلود رایگان خون سرد

تمامی نظرات بعد از تایید نمایش داده می شود .
از ارسال نظرات تبلیغاتی خوداری نمایید . آی پی شما به صورت محرمانه ذخیره می شود .

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد امنيتی: *