کسب درآمد از اینترنت
» » دانلود قسمت های اول تا آخرین قسمت سريال مهمونی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 98
  • نويسنده: Elmina
  • تاريخ: 17-06-1401, 16:06
17-06-1401, 16:06

دانلود قسمت های اول تا آخرین قسمت سريال مهمونی

دسته بندی: دانلود سریال

درآمد باران : مجموعه نمايش خانگي مهمونی داستاني متفاوت از آنچه تاکنون ديده ايد دارد و در قسمت اول تا قسمت آخر سريال مهمونی ذهن مخاطب ، بيش از پيش ، درگير اتفاقات و مسائل اين سريال مي شود . به نحوي که ديگر نمي تواند ساير قسمت هاي مجموعه مهمونی را از دست بدهد و لحظه شماري مي کند تا زمان انتشار قسمت بعدي سريال مهمونی و قسمت جديد سريال مهمونی برسد .
سریال مهمونی با کارگردانی ایرج طهماسب منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر خانوادگی / کودک برای مخاطب کودک و بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :         1401

موضوع :       خانوادگی / کودک

مدت زمان :   50

رده سنی :   کودک و بزرگسال  

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال و مجموعه ترکیبی مهمونی

 

قسمت اول 1 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت اول 1 

 

دانلود قسمت اول مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت هشتم 8

 

دانلود قسمت هشتم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت دوازدهم 12 

 

دانلود قسمت دوازدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال ترکیبی مهمونی قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت سي و يکم 31 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و يکم 31 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت سي و دوم 32 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و دوم 32 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت سي و سوم 33 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و سوم 33 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

خلاصه سریال مهمونی

 

مهمونی ، یک مجموعه ترکیبی است که عروسک ها و میهمانان ، اوقاتی لذت بخش را فراهم خواهند آورد . توصیه میکنیم تماشای این تاک شو جالب را از دست ندهید .

 

 

بازیگران مجموعه مهمونی

 

 

بازیگران این مجموعه نمایش خانگی ، عبارتند از تعدادی عروسک که صدا پیشگان و عروسک گردان های هنرمند ، به ایفای نقش در آن پرداخته اند . البته عروسک هایی جدید ، قرار است جایگزین عروسک های قبلی مانند کلاه قرمزی و ... شوند و مجموعه ای شاد و جذاب و خاطره انگیز را رقم بزنند .

حواشی سریال مهمونی

ایرج طهماسب کارگردان آثار خاطره انگیز سینما و تلویزیون ایران پس از 4 سال از آخرین ساخته خود ، این بار با مجموعه نمایشی تازه ای به شبکه خانگی باز می گردد . جدیدترین کار ایرج طهماسب ، در حال گذراندن آخرین مرحله پیش تولید خود است و طی روزهای آینده کلید خواهد خورد . این مجموعه نمایشی با عروسکهای جدید به کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب و تهیه کنندگی حسن خدادادی ، برای پخش در بهار 1401 ساخته می شود .

 

 

ابر تگ‌ها: قسمت جدید مهمونی, آخرین قسمت مهمونی, دانلود قسمت اول تا آخر مهمونی, دانلود سریال مهمونی, دانلود همه قسمت های مهمونی, قسمت اول مهمونی, اولین قسمت مهمونی, دانلود رایگان مهمونی

تمامی نظرات بعد از تایید نمایش داده می شود .
از ارسال نظرات تبلیغاتی خوداری نمایید . آی پی شما به صورت محرمانه ذخیره می شود .

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد امنيتی: *