کسب درآمد از اینترنت
» » دانلود قسمت های اول تا آخرین قسمت سريال پوست شیر
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 93
  • نويسنده: Elmina
  • تاريخ: 18-06-1401, 16:28
18-06-1401, 16:28

دانلود قسمت های اول تا آخرین قسمت سريال پوست شیر

دسته بندی: دانلود سریال

درآمد باران : مجموعه نمايش خانگي پوست شیر داستاني متفاوت از آنچه تاکنون ديده ايد دارد و در قسمت اول تا قسمت آخر سريال پوست شیر ذهن مخاطب ، بيش از پيش ، درگير اتفاقات و مسائل اين سريال مي شود . به نحوي که ديگر نمي تواند ساير قسمت هاي مجموعه پوست شیر را از دست بدهد و لحظه شماري مي کند تا زمان انتشار قسمت بعدي سريال پوست شیر و قسمت جديد سريال پوست شیر برسد .
سریال پوست شیر با کارگردانی جمشید محمودی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر درام ملتهب برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :         1401

موضوع :     درام ملتهب  

مدت زمان :   50

رده سنی :  بزرگسال   

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال پوست شیر

 

قسمت اول 1 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال پوست شیر قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال پوست شیر قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال پوست شیر قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال پوست شیر قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال پوست شیر قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پوست شیر قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پوست شیر قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پوست شیر قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پوست شیر قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پوست شیر قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پوست شیر قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت چهاردهم 14

 

دانلود قسمت چهاردهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال پوست شیر قسمت پانزدهم 15

 

دانلود قسمت پانزدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال پوست شیر قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پوست شیر قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت هجدهم 18

 

دانلود قسمت هیجدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پوست شیر قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پوست شیر قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پوست شیر قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال پوست شیر - دانلود سریال پوست شیر قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پوست شیر قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 پوست شیر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پوست شیر

 

 

 

 

 

 

خلاصه سریال پوست شیر

 

این سریال که داستان یک پلیس آگاهی را با بازی شهاب حسینی روایت می کند در ژانر درام ملتهب ساخته شده است.

 

 

بازیگران مجموعه پوست شیر

 

 

شهاب حسینی، پردیس احمدیه، هادی حجازی‌ فر، پانته‌ آ بهرام، بابک کریمی , بانیپال شومون , مهرداد صدیقیان , نیلوفر کوخانی ، علیرضا کمالی ، علی اوسیوند ، احسان امانی ، بهزاد خلج

 ابر تگ‌ها: قسمت جدید پوست شیر, آخرین قسمت پوست شیر, دانلود قسمت اول تا آخر پوست شیر, دانلود سریال پوست شیر, دانلود همه قسمت های پوست شیر, قسمت اول پوست شیر, اولین قسمت پوست شیر, دانلود رایگان پوست شیر

تمامی نظرات بعد از تایید نمایش داده می شود .
از ارسال نظرات تبلیغاتی خوداری نمایید . آی پی شما به صورت محرمانه ذخیره می شود .

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد امنيتی: *