کسب درآمد از اینترنت
» » دانلود قسمت های اول تا آخرین قسمت سريال آهوی من مارال
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 100
  • نويسنده: Elmina
  • تاريخ: 21-06-1401, 13:34
21-06-1401, 13:34

دانلود قسمت های اول تا آخرین قسمت سريال آهوی من مارال

دسته بندی: دانلود سریال

درآمد باران : مجموعه نمايش خانگي آهوی من مارال داستاني متفاوت از آنچه تاکنون ديده ايد دارد و در قسمت اول تا قسمت آخر سريال آهوی من مارال ذهن مخاطب ، بيش از پيش ، درگير اتفاقات و مسائل اين سريال مي شود . به نحوي که ديگر نمي تواند ساير قسمت هاي مجموعه آهوی من مارال را از دست بدهد و لحظه شماري مي کند تا زمان انتشار قسمت بعدي سريال آهوی من مارال و قسمت جديد سريال آهوی من مارال برسد .
سریال آهوی من مارال با کارگردانی مهرداد غفار زاده منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر عاشقانه ای طنز و تاریخی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :         1401

موضوع :  عاشقانه ای طنز و تاریخی     

مدت زمان :   50

رده سنی :   بزرگسال  

 

 

 

 

قسمت اول 1 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

سريال آهوی من مارال قسمت اول 1 

 

دانلود قسمت اول آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آهوی من مارال قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

سريال آهوی من مارال قسمت سوم 3 

 

دانلود قسمت سوم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

  

 

قسمت چهارم 4 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

سريال آهوی من مارال قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

قسمت پنجم 5 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آهوی من مارال قسمت پنجم 5 

 

دانلود قسمت پنجم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال آهوی من مارال قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت هفتم 7 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آهوی من مارال قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

سريال آهوی من مارال قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آهوی من مارال قسمت نهم 9 

 

دانلود قسمت نهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آهوی من مارال قسمت دهم 10 

 

دانلود قسمت دهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آهوی من مارال قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آهوی من مارال قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آهوی من مارال قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آهوی من مارال قسمت چهاردهم 14

 

دانلود قسمت چهاردهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آهوی من مارال قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت هیجدهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت بیستم آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت سي 30 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت سي و يکم 31 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت سي و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و يکم 31 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

قسمت سي و دوم 32 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت سي و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و دوم 32 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

قسمت سي و سوم 33 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت سي و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و سوم 33 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

قسمت سي و چهارم 34 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت سي و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و چهارم 34 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

قسمت سي و پنجم 35 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت سي و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و پنجم 35 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

 

 

 

 

قسمت سي و ششم 36 سریال آهوی من مارال - دانلود سریال آهوی من مارال قسمت سي و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

 

خلاصه سریال آهوی من مارال

 

ناصرالدین شاه، دست به ماشه برده تا آهویی صید کند که آهو چشمی، چون باد از راه رسیده و چون برق می گذرد و به دنبالش حال سلطان، صاحبقران می شود حال اسیری که در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. شاه به حکم قدر قدرتی امر می کند که صیاد را به شکارگاه بازگردانند، غافل از اینکه آن آهو چشم گریزپا، خود صید و صیاد عاشقی جوان است از دیار آذربایجان، دیاری که گل های دشتش همه سارای نام دارند و سروهای سر به فلک کشیده اش همه خان چوپان ...

 

 

بازیگران مجموعه آهوی من مارال

 

 

الهام کردا , ترلان پروانه , حسن معجونی , شبنم مقدمی , فریبا کوثری , لیلا بلوکات , متین ستوده , علیرضا آرا،جواد یحیوی، روزبه حصاری, علیرضا کمالی

حواشی سریال آهوی من مارال

طبق برنامه ریزی های انجام شده بهمن ماه امسال اولین قسمت های آن برای مخاطبان عرضه می شود. سعید خندق آبادی به عنوان سرمایه گذار در کنار تهیه کنندگی، به این پروژه اضافه شده است. تا کنون ۱۵ قسمت از فیلمنامه «آهوی من مارال» نوشته شده و آماده تولید است و نگارش مابقی قسمت های آن‌ توسط گروه نویسنده ادامه دارد.

 

 

ابر تگ‌ها: قسمت جدید آهوی من مارال, آخرین قسمت آهوی من مارال, دانلود قسمت اول تا آخر آهوی من مارال, دانلود سریال آهوی من مارال, دانلود همه قسمت های آهوی من مارال, قسمت اول آهوی من مارال, اولین قسمت آهوی من مارال, دانلود رایگان آهوی من مارال

تمامی نظرات بعد از تایید نمایش داده می شود .
از ارسال نظرات تبلیغاتی خوداری نمایید . آی پی شما به صورت محرمانه ذخیره می شود .

ارسال نظر

 

دانلود قسمت سي و ششم 36 آهوی من مارال با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آهوی من مارال

 

نام:*
ايميل:
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد امنيتی: *