کسب درآمد از اینترنت
» » دانلود قسمت های اول تا آخرین قسمت سريال چادر شب
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 125
  • نويسنده: Elmina
  • تاريخ: 25-07-1401, 16:21
25-07-1401, 16:21

دانلود قسمت های اول تا آخرین قسمت سريال چادر شب

دسته بندی: دانلود سریال

درآمد باران : مجموعه نمايش خانگي چادر شب داستاني متفاوت از آنچه تاکنون ديده ايد دارد و در قسمت اول تا قسمت آخر سريال چادر شب ذهن مخاطب ، بيش از پيش ، درگير اتفاقات و مسائل اين سريال مي شود . به نحوي که ديگر نمي تواند ساير قسمت هاي مجموعه چادر شب را از دست بدهد و لحظه شماري مي کند تا زمان انتشار قسمت بعدي سريال چادر شب و قسمت جديد سريال چادر شب برسد .
برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب با کارگردانی محسن تنابنده منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر طنز و خانوادگی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :     1401    

موضوع : طنز و خانوادگی      

مدت زمان :  50 

رده سنی :  بزرگسال / خانوادگی   

 

 

 قسمت اول تا آخر برنامه شاد چادر شب

 

قسمت اول 1 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال چادر شب قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال چادر شب قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت سوم 3 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال چادر شب قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال چادر شب قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال چادر شب قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال چادر شب قسمت هفتم 7 

 

دانلود قسمت هفتم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال چادر شب قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال چادر شب قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال چادر شب قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال چادر شب قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال چادر شب قسمت سيزدهم 13

 

دانلود قسمت سیزدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت چهاردهم 14

 

دانلود قسمت چهاردهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال چادر شب قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال چادر شب قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال چادر شب قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت هجدهم 18

 

دانلود قسمت هیجدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال چادر شب قسمت نوزدهم 19 

 

دانلود قسمت نوزدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال چادر شب قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت سي 30 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال چادر شب قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

 

 

برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب درباره چیست ؟

 

برنامه شاد و مفرح و خانوادگی چادر شب ، مروری است بر خاطرات جشن های ماندگار زندگی هموطنان عزیزمان که قرار است در اواخر سال 1400 و اوایل 1401 از شبکه نمایش خانگی ، پخش شود . چادر شب مرور خاطرات جشن های عروسی ، عقد ، نامزدی ، حنابندان ، شام عروسی ، لباس پوشیدن داماد و ... است که از این رسانه پخش خواهد شد . 

 

 

 

بازیگران مجموعه برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

بازیگران مجموعه شاد چادر شب ، همه میهمانان و اعضای حاضر در مجالس ذکر شده هستند که خاطراتشان مرور و لحظاتی شاد پدید می آورند . خاطرات روز های شاد مراسم ازدواج ف جشن نامزدی ، حنابندان ، جهاز برون ، عقد و ... 

 

البته شما هم میتوانید یکی از این بازیگران باشید . در ادامه نحوه شرکت و ارسال تصاویر ، به تفصیل شرح داده شده است .

 

 

حواشی برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

اگر قصد دارید شما نیز در این برنامه حضور داشته باشید ، با ادامه این مطلب همراه شوید : 

فقط باید یک تصویر از چند بخش فیلم مربوط به مراسم و جشن هایی از قبیل بله برون ، نامزدی ، لباس پوشیدن داماد ، شام خوردن ، شاباش دادن ، ساقدوش ها ، آذین بندی مراسم ، تزئین ماشین عروس ، مشایعت ماشین عروس ، جهاز برون ، حنابندان ، عروسی و ... را که خود یا اقوامتان در آن حضور دارید را ارسال نمایید. 

 

شرایط ارسال تصاویر : 

ابتدا بایستی یک قسمت از ویدئو که از قسمتهای مختلف مراسم هایی که در بالا ذکر شد را با موبایل ضبط کرده و از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره ای که در ادامه اعلام خواهد شد ، ارسال نمایید  . البته ویدئو ها دارای کیفیت مناسب صدا و تصویر باشند .

حداقل مدت زمان هر ویدئو ، 10 دقیقه و شامل بخش های مختلف مراسم باشد .

تصاویر موبایلی ، بصورت افقی ضبط شوند .

جمله " برای پخش این ویدئو از برنامه چادر شب رضایت دارم  " به همراه نام و شماره موبایل در ابتدا و انتهای ویدئو حتما باید بیان شود .

تصاویر قابلیت پخش از رسانه ملی و دیگر رسانه ها را داشته باشد .

در صورت تائید ویدئو توسط تیم سازنده برنامه ، عوامل برنامه برنامه برای دریافت فایل کامل تصاویر و نحوه ارسال آن ، هماهنگی لازم را با شما انجام خواهند داد .

پس از بازبینی فیلم ها ، از تعدادی از هموطنان برای حضور در استودیو دعوت بعمل خواهد آمد .

اگر خاطره و سوژه جذاب با موضوع ازدواج سراغ دارید ، از طریق ارسال متن به شماره اعلام شده ، مارا مطلع نمایید .

هرگونه سوال ف انتقاد و یا پیشنهاد را با شماره اعلامی در میان بگذارید .

فیلم نایس را دنبال نمایید تا از اخبار این برنامه شاد ، مطلع شوید .

 

تلفن جهت ارسال آثار و طرح سوال و ...

 

09195555912 برنامه شاد چادر شب 

 

 

 

ابر تگ‌ها: قسمت جدید چادر شب, آخرین قسمت چادر شب, دانلود قسمت اول تا آخر چادر شب, دانلود سریال چادر شب, دانلود همه قسمت های چادر شب, قسمت اول چادر شب, اولین قسمت چادر شب, دانلود رایگان چادر شب

تمامی نظرات بعد از تایید نمایش داده می شود .
از ارسال نظرات تبلیغاتی خوداری نمایید . آی پی شما به صورت محرمانه ذخیره می شود .

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد امنيتی: *