کسب درآمد از اینترنت
مدیر این سه سایت کلاهبردار است

مدیر این سه سایت کلاهبردار است

  درآمد باران : لطفا در این سایتها فعالیت نکنید و به هیچ وجه سرمایه گذاری نکنید. مدیر این سه سایت کلاهبردار است .   سایت اپل باکس ایرانی و خارجی
در این سایت فعالیت نکنید

در این سایت فعالیت نکنید

درآمدباران : دوستان عزیز در این سایت فعالیت نکنید و با مبالغ ذکر شده توسط مدیر ، وقت و هزینه خود را به سادگی هدر ندهید.      سایت کلیکی
آلفا باکس تعطیل شد

آلفا باکس تعطیل شد

درآمد باران: سایت کسب درآمد آلفا باکس ، به دلایلی ، تعطیل شد   که مدیر سایت ، از کاربرا ندرخواست کرد تا مبلغ حساب جاری خود را اگر بیشتر از 500 تومان